Examen/concurs în vederea promovării în gradul profesional imediat superior celui deţinut de către funcţionarii publici

În conformitate cu prevederile: – Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, – Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor ANUNŢĂ Organizarea examenului/concursului în vederea promovării în gradul […]

Rezultat selectie dosare de inscriere la exanen/concurs – grad profesional imediat superior

Vizualizeaza rezultatele selectiei dosarelor de inscriere la examenul/concursul privind promovarea in gradul profesional imediat superior celui detinut de functionarii publici din cadrul Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor, organizat in data de 29 august 2018 – proba scrisa si interviul – care se va sustine intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de […]