ANUNŢ privind ocuparea prin concurs de recrutare a unor funcţii publice de stat de execuţie vacante din cadrul ISTIS

  INSTITUTUL DE STAT PENTRU TESTAREA ŞI ÎNREGISTRAREA SOIURILOR   ANUNŢ privind ocuparea prin concurs de recrutare a unor funcţii publice de stat de execuţie vacante din cadrul Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor    În temeiul prevederilor:       – Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2) cu modificările […]

Rezultate selectie dosare de inscrierela examenul de promovare in cadrul ISTIS

Vizualizeaza rezultatele selectiei dosarelor de inscriere la examenul/concursul privind promovarea in gradul profesional imediat superior celui detinut de functionarii publici din cadrul ISTIS, organizat in data de 09 mai 2019 – proba scrisa si interviul – care va fi stabilit ulterior de catre comisie, conform prevederilor legale aici.

Rezultatul concursului organizat in data de 26.03.2019 in vederea ocuparii unor functii publice de executie vacante

Vizualizeaza rezultatul probei scrise a concursului de recrutare organizat in data de 26 martie 2019 in vederea ocuparii urmatoarelor functii publice de executie vacante din cadrul Serviciului financiar – contabilitate, CFP si achizitii publice – Compartimentul financiar – contabilitate aici.

Anunt privind ocuparea prin recrutare a unor posturi contractuale de executie vacante in data de 23 mai 2019

ANUNŢ privind ocuparea prin recrutare a unor posturi contractuale de execuţie vacante din cadrul I.S.T.I.S. În temeiul:  – Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare […]

Anunt de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut de către funcţionarii publici din cadrul I.S.T.I.S

În conformitate cu prevederile: – Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2) cu modificările şi completările ulterioare; – Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor ANUNŢĂ Organizarea examenului/concursului în vederea promovării în gradul […]