Servicii

          În conformitate cu prevederile Legii nr. 266/ 2002 republicată privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante, Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor examinează tehnic soiurile româneşti şi străine pentru care se solicită înscrierea în Registrul soiurilor şi în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România.

  • Înregistrarea soiurilor se face pe baza testului de distincţie, uniformitate şi stabilitate –  DUS şi, în funcţie de specie, se efectuează şi testul valorii agronomice şi de utilizare – VAU.     
  • I.S.T.I.S. examinează soiurile româneşti şi străine pentru care se solicită protecţie, în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante.
  • I.S.T.I.S. efectuează teste pentru determinarea purității genetice a hibrizilor și liniilor de porumb și floarea soarelui prin electroforeza pe gel de amidon
  • În afara testării oficiale, la I.S.T.I.S. se execută la solicitarea beneficiarului următoarele teste:          

Ø  Teste preliminare în vederea testării oficiale a soiurilor;
Ø  Teste privind comportarea soiurilor înregistrate sau în curs de înregistrare în condiții de producție;

          Testele preliminare se efectuează pentru orientarea aplicantului în vederea înscrierii soiurilor noi la testarea oficială.  Testele preliminare se execută pentru creaţiile noi autohtone şi străine, în 1-3 locaţii, cu număr redus de repetiţii (2-3) şi cu suprafaţa parcelei la nivelul parcelelor destinate efectuării testului VAU. În cadrul acestor teste se determină capacitatea de producţie, umiditatea la recoltare, data înspicatului la cerealele păioase şi rezistenţa la cădere sau frângere.
          Testele privind comportarea soiurilor în condiţii de producţie se organizează de către I.S.T.I.S. în unul sau mai multe CTS-uri, la solicitarea beneficiarilor. În cadrul acestor teste, soiurile vor fi comparate cu soiuri deja răspândite în producţie, iar suprafaţa parcelelor va fi de 0,2 – 1,0 ha pentru culturile de câmp şi 0,1 – 0,2 ha pentru legume. Se vor face numai determinări privind capacitatea de producţie (producţia recoltată, umiditatea la recoltare, masa a 1.000 de boabe şi masa hectolitrică).
Pentru mai multe detalii privind serviciile oferite de I.S.T.I.S., faceți click aici