ȘEDINȚA COMISIEI DE ÎNREGISTRARE A SOIURILOR DE PLANTE AGRICOLE ȘI HORTICOLE – 2022

Vă informăm că în data de 17 martie 2022, s-a întrunit Comisia de înregistrare a soiurilor de plante agricole și horticole, în conformitate cu legislația în vigoare, la sediul Institutului de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor din B-dul. Mărăști nr. 61, București.

Componența comisiei, a fost aprobată de ministrul agriculturii și dezvoltării rurale Adrian-Ionuț CHESNOIU prin Nota nr. 1609/09.03.2022, fiind constituită din:

Sorin MOISE – Secretar de Stat M.A.D.R.

Elena TATOMIR – Director General M.A.D.R.

Rodica GRECU – Consilier  M.A.D.R.

Mihai POPESCU – Director General I.S.T.I.S.

Dănuţ GÎȚAN – Director I.S.T.I.S.

Lizica SZILAGYI – Conferenţiar univ. U.S.A.M.V. Bucureşti

Hellen CASIAN – Conferenţiar univ. U.S.A.M.V. Bucureşti

Soiurile propuse Comisiei pentru înregistrare și-au încheiat ciclul experimental în anul 2021 și corespund criteriilor stabilite de legislația în vigoare, sunt distincte, uniforme și stabile, iar soiurile din speciile de culturi de câmp posedă valoare agronomică și de utilizare satisfăcătoare.

Unele dintre noile soiuri au fost testate pentru rezistența la boli, prin infecții artificiale (ex. lucernă, ardei, tomate, fasole) sau pentru rezistența la lupoaie la floarea-soarelui, stabilită în câmpul experimental static al I.S.T.I.S.

La solicitarea aplicanților, s-a verificat rezistența la tratamentele cu erbicide pe bază de imazamox, tribenuron metil pentru floarea-soarelui și imazamox + quinmerac pentru rapița de toamnă.  

În ultimii ani, în perioada de testare, la soiurile candidate s-a urmărit influența schimbărilor climatice asupra rezultatelor de producție și a însușirilor fiziologice, în vederea promovării unor soiuri cu mare adaptabilitate la condițiile de mediu existente.

Discuțiile în cadrul ședinței s-au derulat pe baza documentației tehnice realizate de către I.S.T.I.S. Materialul a fost transmis membrilor comisiei înaintea reuniunii, pentru consultare.

În documentație este prezentat fiecare soi candidat și cuprinde caracterizarea morfo-fiziologică a noului soi, conform protocoalelor și ghidurilor stabilite de Uniunea Europeană și, în plus, pentru soiurile din speciile de culturi de câmp, date de producție și însușiri de calitate.

Pe baza documentației tehnice prezentate, comisia de înregistrare propune acceptarea soiului pentru înscriere în Catalogul oficial, cu o majoritate simplă.

Comisia a propus pentru înscriere în Catalogul oficial a unui număr de 184 soiuri noi, din care:

– 135 soiuri din specii de culturi de câmp;

–  31 soiuri de legume;

– 4 soiuri de pomi și arbuști fructiferi;

– 7 soiuri de viță de vie;

– 7 soiuri de plante ornamentale.

Din totalul soiurilor, soiuri românești propuse pentru înregistrare sunt:

– 49 din specii de culturi de câmp;

– 16 de legume;

– 4 pomi și arbuști fructiferi;

– 7 soiuri de viță de vie;

– 6 plante ornamentale.

Propunerile comisiei, sub forma unui proces verbal de ședință, se supun aprobării ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

Odată cu aprobarea procesului verbal de înregistrare, soiurile pot fi comercializate, având același regim ca și cele înscrise și publicate în Catalogul oficial.

Sari la conținut