STRUCTURA INSTITUTULUI DE STAT PENTRU TESTAREA ŞI ÎNREGISTRAREA SOIURILOR:

          Actualmente, activitatea de examinare a soiurilor din speciile de câmp, legume de câmp şi solarii, căpşun şi plante ornamentale se desfăşoară în 23 de Centre pentru Testarea Soiurilor de plante agricole care sunt în subordinea I.S.T.I.S., amplasate în cele mai variate condiţii ecologice ale ţării şi formează reţeaua oficială a testării soiurilor. Testarea soiurilor de viţă de vie, pomi fructiferi, hamei şi specii dendrologice se efectuează în puncte de testare situate în zone reprezentative. În aceste centre se execută examinarea soiurilor din punct de vedere al testului DUS şi VAU, examinare completată în laborator de analize chimice şi de calitate pentru determinarea conţinutului în principii activi, specifici.

          Biroul de analize fizico-chimice, fitopatologie şi biochimie

          In cadrul biroului de analize fizico-chimice, fitopatologie şi biochimie functioneaza trei laboratoare: Laborator analize fizico-chimice, Laborator fitopatologie şi Laborator biochimie.

          I. Laboratorul analize fizico-chimice studiază materialul rezultat din testare în reţeaua ISTIS, pentru caracterizarea valorii agronomice si de utilizare (la cererea experţilor naţionali şi teritoriali), în vederea propunerilor pentru înregistrare a soiurilor şi execută analize la solicitarea producătorilor de sămânţă pentru consum.

          II. Laboratorul fitopatologie are ca obiect de activitate testarea rezistenţei soiurilor, hibrizilor sau formelor parentale de plante faţă de agenţii fitopatogeni conform solicitării experţilor naţionali şi/sau ale aplicanţilor.

          III. Laboratorul biochimie are ca obiect de activitate determinarea purităţii varietale prin electroforeza monodimensională în gel de amidon la porumb şi floarea – soarelui.          Observaţiile şi determinările realizate în Centrele pentru Testarea Soiurilor se centralizează şi se prelucreză la Compartimentul IT al institutului nostru.

  • 23 centre de testare;
  • 5 centre cu testul DUS şi VAU pentru culturi de câmp;
  • 2 centre cu testul DUS pentru culturi de legume;
  • 17 centre cu testul VAU pentru examinarea soiurilor;
  • 2 centre pentru determinarea purităţii biologice;
  • 1 centru pentru testarea menţinerii caracterelor;

Resurse umane: 158 persoane din care:

  • 89 functii publice;
  • 69 functii contractuale;