Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor (I.S.T.I.S.) este înființat în baza Legii nr.75/1995, privind producerea, controlul calității, comercializarea și folosirea semințelor și materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante agricole, (ART.28), prin reorganizarea Comisiei de Stat pentru Încercarea și Omologarea Soiurilor (înființată în baza HCM 3726/1953), păstrându-și structura organizatorică și nivelul de salarizare.

         I.S.T.I.S. functioneaza în baza Legii nr. 266/2002 republicată si a Legii nr. 255/1998, ca instituție de interes public, finanțată de la bugetul de stat și utilizează fonduri extrabugetare pentru cheltuieli de capital, materiale și de personal, conform art. 39. Are personalitate juridică și este nominalizat la capitolul II punctul 8 din anexa nr. 2 la HG nr. 362/23.04.2002, ca instituție publică direct subordonată Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

– Legea nr. 255/30.12.1998 – Republicare 28.12.2011  privind protecția noilor soiuri de plante.

– Ordinul nr.1348/23.12.2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si înregistrarea soiurilor de plante agricole în concordanta cu Directivele 53/2002/CE, 90/2003/CE, Regulamentul 930/2000 amendat prin Regulamentul 1831/2004, publicat in Monitorul Oficial nr.54 bis din 20 ianuarie 2006.

– Ordinul nr.1349/23.12.2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea și înregistrarea soiurilor de legume în concordanță cu Directivele 55/2002/CE, 991/2003/CE, Regulamentul 930/2000 amendat prin Regulamentul 1831/2004, publicat în Monitorul Oficial nr. 54 bis din 20 ianuarie 2006.

– Ordinul nr.8/13.01.2006 pentru aprobarea Regulilor privind testarea și înregistrarea soiurilor de viță de vie, pomi fructiferi și specii ornamentale în concordanță cu Directivele 56/98/CE, 34/92/CE, 56/98/CE, publicat în Monitorul Oficial nr. 187 din 20 februarie 2006.

– Ordin nr. 150 din 17 iulie 2012 privind aprobarea Regulamentului pentru aplicarea Legii nr. 255/1998 privind protectia noilor soiuri de plante

– Ordinul nr.730/13.11.2006 pentru aprobarea radierii soiurilor de soia modificate genetic din Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România, publicat în Monitorul Oficial nr. 918 din 13 noiembrie 2006.

– Ordinul nr.56/22.01.2007 privind aprobarea schimbării denumirii unor soiuri înregistrate anterior în Catalogul oficial al plantelor de cultură din România, pentru a corespunde reglementarilor Comunității Europene, publicat în Monitorul Oficial nr. 94 din 6 februarie 2007.

– Ordinul nr.328/15.05.2009 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea testelor de examinare a purității genetice a hibrizilor și liniilor parentale de porumb și floarea-soarelui prin electroforeză pe gel de amidon.

– Ordinul nr.335/19.05.2009 privind aprobarea unor derogări pentru acceptarea populațiilor locale și a soiurilor de plante agricole amenințate de eroziunea genetică adaptate natural la condițiile locale și regionale și pentru comercializarea semințelor și cartofului pentru sămânța ale acestor populații locale și soiuri.

– Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 82/01.04.2010 privind comercializarea materialului de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe, pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 8 aprilie 2010.

– Ordin nr. 84/13.04.2011 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea lucrărilor de examinare a soiurilor pentru care se solicită înscrierea în Catalogul oficial național al soiurilor de plante de cultură din România și în Lista recomandată a soiurilor, precum și pentru verificarea purității varietale a soiurilor multiplicate.(ABROGAT)

– Ordinul nr. 2/05.01.2012 privind aprobarea tarifelor pentru procedurile de examinare în vederea acordării protecției juridice a soiurilor, eliberarea brevetului pentru soi și înregistrarea denumirii soiurilor.(ABROGAT)

– Ordin nr. 829/10.06.2016 privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2016.

– Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 884/03.08.2016 privind înregistrarea furnizorilor și a soiurilor și lista comună a soiurilor care intră în domeniul de aplicare al directivei 2008/90/CE a Consiliului din 29 septembrie 2008 privind comercializarea materialului de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 din 19 august 2016.

– Ordinul nr. 1220/2018 privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultura din Romania pentru anul 2018, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 641 din 24 iulie 2018

– Ordin Nr. 212 din 01.03.2019 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea și înregistrarea soiurilor de plante agricole și a Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea și înregistrarea soiurilor de legume. (ABROGAT)

– Ordin Nr. 01 din 07.01.2020 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea și înregistrarea soiurilor de plante agricole și a Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea și înregistrarea soiurilor de legume. (ABROGAT)

– Ordin nr. 50 din 18.02.2020 privind aprobarea tarifelor pentru procedurile de examinare în vederea acordării protecției noilor soiuri de plante, eliberarea brevetului pentru soi și înregistrarea denumirii soiurilor
Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 03.04.2020

– Ordin nr. 42 din 11.02.2020 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea lucrărilor de examinare a soiurilor pentru care se solicită înscrierea în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România și în Lista recomandată a soiurilor, precum și pentru verificarea purității varietale a soiurilor multiplicate
Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 07.04.2020

– Ordin nr. 193 din 14.07.2020 privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 719, 719 bis din 10.08.2020

– REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/384 AL COMISIEI din 3 martie 2021 privind eligibilitatea denumirilor soiurilor de plante agricole și de legume și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2009.

– Ordin nr. 92 din 22.04.2021 pentru completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 42/2020 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea lucrărilor de examinare a soiurilor pentru care se solicită înscrierea în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România și în Lista recomandată a soiurilor, precum și pentru verificarea purității varietale a soiurilor multiplicate. Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 07.05.2021

– Ordinul nr. 150 din 09.07.2021 privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 729, 729 bis din 26.07.2021

– Ordinul nr. 185 din 05.08.2021 privind modificarea Anexelor nr. 5 și 6 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea și înregistrarea soiurilor de plante agricole și Anexelor nr. 4 și 5 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea și înregistrarea soiurilor de legume. Publicat în Monitorul Oficial al României, Parte I, nr. 806 din 23.08.2021. (ABROGAT)

– Ordinul nr. 189 din 07.07.2022 privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 728 din 20.07.2022.

– Ordinul MADR nr. 207 din 20.07.2022 privind modificarea Anexelor nr. 5 și 6 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea și înregistrarea soiurilor de plante agricole și Anexelor nr. 4 și 5 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea și înregistrarea soiurilor de legume. Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 01.08.2022.

– Ordinul MADR nr. 60 din 13 februarie 2023 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea și înregistrarea soiurilor de legume – Referitor la o derogare pentru examinarea în vederea înregistrării soiurilor ecologice din specii de legume. Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 27.02.2023.

– Ordinul MADR nr. 61 din 13 februarie 2023 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea și înregistrarea soiurilor de plante agricole – Referitor la o derogare pentru examinarea în vederea înregistrării soiurilor ecologice din specii de plante agricole. Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 27.02.2023.

Ordinul nr. 283 din 03.07.2023 privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2023. Ordinul a fost publicat in Monitorul oficial al Romaniei nr. 625 din 10.07.2023.

Ordin MADR nr. 358 din 04.09.2023 privind modificarea Anexelor nr. 5 și 6 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea și înregistrarea soiurilor de plante agricole și Anexelor nr. 4 și 5 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea și înregistrarea soiurilor de legume. Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841 din 19.09.2023.

– Ordin MADR nr. 253 din 21.06.2024 privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2024. Ordinul a fost publicat in Monitorul oficial al Romaniei, Partea I, nr. 630 bis din 3 iulie 2024.

Platforma națională de pregătire pentru situații de urgență -> fiipregatit.ro