Programul de lucru al Institutului de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor este de luni până joi între orele 08.30 – 17.00 și vineri între orele 08:30 – 14:30.

Accesul la informaţii de interes public

În conformitate cu prevederile art.2 alin.(1) al OUG nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificare și completarea unor acte normative, instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale care solicită copia în format fizic pe hârtie după actul de identitate drept condiţie pentru furnizarea unui serviciu public sunt obligate să accepte copia în format electronic după cartea de identitate, transmisă prin e-mail, asigurând condiţiile prevăzute de reglementările legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal – în acest sens, a fost creată la nivelul ISTIS adresa de e-mail data_protection@istis.ro.

ART. 1

Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autoritătile publice, în conformitate cu Constitutia României şi cu documentele internationale ratificate de Parlamentul României.

Rapoarte de evaluare

Formularul de cerere/Reclamație administrativă poate fi transmis Institutului de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor astfel:

Responsabil cu implementarea Legii nr 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public si Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică:
Mihailovici Cristina-Elena
Adresa e-mail: cristina_mihailovici@istis.ro


Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal la nivelul ISTIS: