Examinarea soiurilor in vederea acordarii brevetului pentru soi

Descriere procedurăAcordarea protectiei juridice a unui soi nou creat se face in urma stabilirii caracterului de noutate si a efectuarii testului DUS in centrele experimentale ale ISTIS, in conditii de camp. Protectia juridica este valabila pe teritoriul Romaniei. 

Cai de atac in caz de litigiu intre autoritatea competenta si furnizor sunt:

– apelul, cale de atac ordinara

– recursul, cale de atac extraordinara

Cai de atac prevazute in art. 456 din  Legea 134/2010 privind Codul de Procedura Civila,

Date de contact:

Adresa: Bd. Marasti nr. 61, sector 1, Bucuresti,

tel: 40 21 318 43 80 / 40 21 318 44 08

E-mail: secretariat@istis.ro

Instituţia responsabilăInstitutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor,Județ BUCURESTIModalitate prestareNational si transfrontalierTimp de soluţionare215 zile calendaristiceTermen de arhivare1 aniTermen de completare dosar30 zile calendaristiceNotificare la expirarea termenului de soluţionare30 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt. Nume document Descriere document Tip document Descarcă
1 Raport de examinare tehnica a distinctivitatii, uniformitatii si stabilitatii Raportul se elibereaza de catre autoritatea de testare care poate fi ISTIS sau o alta autoritate din statele membre UE cu care ISTIS are Acord bilateral de testare. Atasament
2 Cerere de brevet pentru soi Cererea de brevet se completeaza de catre solicitant si cuprinde urmatoarele rubrici : denumirea soiului, specia, solicitantul (nume/adresa), mandatarul (nume/adresa), amelioratorul (nume/adresa), dreptul la prioritate, exploatarea comerciala a soiului. Cererea este insotita de instructiunile de completare. Document scanat descarca
3 Chestionar tehnic Chestionarul tehnic este confidential si contine informatii privind formele parentale ale hibrizilor. Document scanat descarca
4 Desemnarea mandatarului Persoanele fizice sau juridice care solicita protectia unui soi nou creat pot fi reprezentate in procedurile in fata ISTIS de catre un reprezentant autorizat. Pentru persoanele fizice sau juridice care nu au domiciliul sau sediul pe teritoriul Romaniei, reprezentarea este obligatorie. Document scanat descarca
5 Propunerea de denumire a soiului Solicitantul face o propunere de denumire care ulterior este verificata pentru a corespunde normelor europene. Document scanat descarca

Documente finale

Nr. Crt. Nume document Tip document Descarcă
1 Brevetul pentru soi Document
2 Hotararea de acordare / respingere a protectiei soiului Document
3 Notificarea acceptarii / respingerii denumirii soiului Document
4 Notificarea acceptarii cererii de brevet pentru soi Document

Acte normative

Nr. Crt. Act normativ Descarcă
1 Ordin nr. 150 din 17 iulie 2012 privind aprobarea Regulamentului pentru aplicarea Legii nr. 255/1998 privind protectia noilor soiuri de plante descarca
2 legea 255/1998 privind protectia noilor soiuri de plante descarca