STRUCTURA INSTITUTULUI DE STAT PENTRU TESTAREA ŞI ÎNREGISTRAREA SOIURILOR:

          Actualmente, activitatea de examinare a soiurilor din speciile de câmp, legume de câmp şi solarii, căpşun şi plante ornamentale se desfăşoară în 24 de Centre pentru Testarea Soiurilor de plante agricole care sunt în subordinea I.S.T.I.S., amplasate în cele mai variate condiţii ecologice ale ţării şi formează reţeaua oficială a testării soiurilor. Testarea soiurilor de viţă de vie, pomi fructiferi, hamei şi specii dendrologice se efectuează în puncte de testare situate în zone reprezentative. În aceste centre se execută examinarea soiurilor din punct de vedere al testului DUS şi VAU, examinare completată în laborator de analize chimice şi de calitate pentru determinarea conţinutului în principii activi, specifici.

          Laboratorul de fitopatologie testează şi analizează rezistenţa soiurilor, hibrizilor sau liniilor de plante faţă de cei mai periculoşi agenţi fitopatogeni ca importanţă economică.

          La I.S.T.I.S. există şi un laborator acreditat pentru amprentare genetică şi verificare a purităţii genetice a hibrizilor de floarea soarelui şi porumb.

          Observaţiile şi determinările realizate în Centrele pentru Testarea Soiurilor se centralizează şi se prelucreză la Compartimentul IT al institutului nostru.

  • 24 centre de testare;
  • 5 centre cu testul DUS şi VAU pentru culturi de câmp;
  • 2 centre cu testul DUS pentru culturi de legume;
  • 17 centre cu testul VAU pentru examinarea soiurilor;
  • 2 centre pentru determinarea purităţii biologice;
  • 1 centru pentru testarea menţinerii caracterelor;

Resurse umane: 158 persoane din care:

  • 49 experţi;
  • 18 laboranţi;
  • 79 personal muncitor;
  • 18 personal administrativ.