DECLARAȚIE PRIVIND CONFORMITATEA CU PREVEDERILE REGULAMENTULUI GENERAL PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor este operator de date cu caracter personal și are responsabilitatea, conform Regulamentului General privind Protecția Datelor (RGPD) și a legislației naționale în domeniu, de a garanta protecția datelor Dumneavoastră cu caracter personal. Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor se aliniază prevederilor RGPD și protejează datele dumneavoastră conform celor mai înalte standarde.

Având în vedere conduita de bună credință și de calitate pe care Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor o are și o promovează, toate relațiile contractuale și faptice au la baza lor ca standard de calitate protecția drepturilor la viață privată și la prelucrarea datelor cu caracter personal a persoanelor fizice.
Vă asigurăm că datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, într-un mod care să asigure în mod adecvat securitatea și confidențialitatea acestora, inclusiv în scopul prevenirii accesului neautorizat la acestea sau a utilizării neautorizate.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta:

Politica de Cookies si Termenii si conditiile site-ului

Politica de prelucrare

Informare cu privire la drepturile prevazute de GDPR

Formular CERERE exercitare drepturi

În acest sens, precum și în vederea respectării obligațiilor prevăzute de RGPD,  I.S.T.I.S. a desemnat un responsabil cu protectia datelor cu caracter personal, care poate fi contactată la adresa de e-mail: data_protection@istis.ro