Monthly Archives: March 2017

ANUNT concurs pentru promovare in grad profesional imediat superior celui detinut in cadrul ISTIS

În conformitate cu prevederile: – Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, – Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor ANUNŢĂ Organizarea examenului/concursului în vederea promovării în gradul […]