Monthly Archives: November 2015

Anunt privind ocuparea prin recrutare a unor posturi contractuale de execuţie vacante din cadrul ISTIS

 În temeiul: – Hotărârii nr. 286 din 23/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările […]

ANUNȚ PRIVIND OCUPAREA PRIN TRANSFER LA CERERE A UNOR FUNCȚII PUBLICE

ANUNȚ PRIVIND OCUPAREA PRIN TRANSFER LA CERERE A UNOR FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE VACANTE DE CONSILIER, GRADUL PROFESIONAL SUPERIOR Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor, cu sediul în B-dul Mărăşti nr. 61, sector 1, Bucureşti,  În temeiul: – art. 90 alin. (7) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), republicată, cu […]

Anunt privind organizarea examenului/concursului in vederea promovarii

INSTITUTUL DE STAT PENTRU TESTAREA ŞI ÎNREGISTRAREA SOIURILOR A N U N Ţ       În conformitate cu: – Prevederile art. 64 alin. (2) şi art. 65 din nr. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, – Art. 125 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind […]

Anunt privind ocuparea prin recrutare a unei functii de executie publice vacante

Anunt privind ocuparea prin recrutare a unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor În temeiul:  – Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2) cu modificările şi completările ulterioare;  – Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu […]