Date deschise

Procedura de inregistrare a unui soi in catalogul oficial (etapele inregistrarii)

Formulare

Date limita si cantitati necesare de samanta

Tarife

Documente necesare intocmirii formalitatilor vamale pentru coletele trimise din tarile non UE

Datele deschise sunt date ce pot fi utilizate în mod liber, reutilizate și redistribuite de către oricine este interesat.

Instituţiile publice trebuie să asigure condiţiile necesare pentru a facilita accesul publicului interesat la documentele disponibile pentru reutilizare.

În România, Legea nr. 109/2007 implementează Directiva 2003/98/CE şi urmărește reglementarea reutilizării informaţiilor din instituţiile publice, în vederea creării unor noi produse şi servicii informaţionale.

De asemenea, România a aderat la Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership) care vizează angajarea guvernelor în promovarea transparenţei, combaterea corupţiei şi utilizarea noilor tehnologii pentru a consolida actul de guvernare şi dialogul cu cetăţenii, în special prin elaborarea şi implementarea de politici în domeniul datelor publice deschise.

Iniţiativa Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă a fost lansată oficial de preşedinţii Statelor Unite şi Braziliei, la 20 septembrie 2011, în marja Adunării Generale ONU.

Participarea României la Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă şi Planul de Acţiune Naţional au fost aprobate de Guvernul României la 11 aprilie 2012.

Obiectivele Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă se află într-o strânsă legătură de complementaritate cu cele statuate în Strategia Naţională Anticorupţie (SNA). Creşterea transparenţei instituţionale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise puse la dispoziţie de către autorităţile publice reprezintă unul dintre obiectivele specifice ale SNA. Mai multe detalii pe site-ul: http://ogp.gov.ro.

Consultarea beneficiarilor datelor publice deschise

Contestare date deschise

În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la datele deschise furnizate de ISTIS a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu  petiție în acest sens conducatorului institutiei.