COMUNICAT DE PRESĂ

În data de 29 martie 2021, la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, au avut loc lucrările Comisiei de înregistrare a soiurilor de plante agricole și horticole, din cadrul Institutului de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor (I.S.T.I.S.), sub președinția domnului secretar de stat Aurel Simion.

De asemenea, la lucrările comisiei a participat și domnul secretar de stat Marius Mihai Micu, în calitate de coordonator al activității I.S.T.I.S.

Din comisie au făcut parte directorul general al I.S.T.I.S. – Mihai Popescu, directorul general adjunct al I.S.T.I.S. – Dănuț Gîțan, reprezentanți M.A.D.R. și reprezentanți ai mediului universitar.

Soiurile propuse comisiei pentru înregistrare și-au încheiat ciclul experimental în anul 2020 și corespund criteriilor stabilite de legislația în vigoare, sunt distincte, uniforme și stabile, iar soiurile din speciile de culturi de câmp posedă valoare agronomică și de utilizare satisfăcătoare.

Și-au încheiat ciclul de testare un nr. de 234 soiuri din care 53 de soiuri nu au îndeplinit criteriile pentru a fi propuse la înregistrare, iar 181 soiuri au fost prezentate Comisiei de înregistrare spre aprobare, după cum urmează:

Specia Nr. soiuri testate Soiuri aprobate pentru inregistrare Din care:
Soiuri autohtone Soiuri straine
Grâu comun de toamna 7 5 3 2
Triticale 1 1 1
Orz 1 1 1
Orzoaică 3 3 1 2
Ovăz de toamnă 1 0
Orez 10 7 1 6
Mazăre de câmp 3 3 3
Soia 14 8 1 7
Lupin alb 2 2 2
In pentru ulei 2 1 1
In pentru fibră 1 1 1
Cânepă 2 1 1
Cartof 3 3 3
Lucernă 4 4 1 3
Golomăț 1 1 1
Păiuș de livezi 1 1 1
Raigras peren 2 2 1 1
Timoftică 1 1 1
Porumb 43 22 8 14
Sorg boabe 3 3 3
Floarea soarelui 60 46 7 39
Rapiță pentru ulei 25 21 21
Legume 30 30 26 4
Plante ornamentale 4 4 4
Pomi fructiferi 9 9 9
Viță de vie 1 1 1
TOTAL 234 181 76 105


Propunerile comisiei sub forma unui proces verbal de ședință, se supun aprobării ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. Pe baza documentației tehnice prezentate, comisia de înregistrare propune acceptarea soiului pentru înscriere în Catalogul oficial, cu o majoritate simplă.

Odată cu aprobarea procesului verbal de înregistrare, soiurile pot fi comercializate, având același regim ca și cele înscrise și publicate în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România.

Sari la conținut