Category Archives: Cariera

Rezultatul concursului organizat in data de 26.03.2019 in vederea ocuparii unor functii publice de executie vacante

Vizualizeaza rezultatul probei scrise a concursului de recrutare organizat in data de 26 martie 2019 in vederea ocuparii urmatoarelor functii publice de executie vacante din cadrul Serviciului financiar – contabilitate, CFP si achizitii publice – Compartimentul financiar – contabilitate aici.

Anunt privind ocuparea prin recrutare a unor posturi contractuale de executie vacante in data de 23 mai 2019

ANUNŢ privind ocuparea prin recrutare a unor posturi contractuale de execuţie vacante din cadrul I.S.T.I.S. În temeiul:  – Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare […]

Anunt de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut de către funcţionarii publici din cadrul I.S.T.I.S

În conformitate cu prevederile: – Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2) cu modificările şi completările ulterioare; – Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor ANUNŢĂ Organizarea examenului/concursului în vederea promovării în gradul […]