Monthly Archives: februarie 2019

ANUNŢ privind ocuparea prin concurs de recrutare a unei funcţii publice de stat de execuţie vacantă

INSTITUTUL DE STAT PENTRU TESTAREA ŞI ÎNREGISTRAREA SOIURILOR ANUNŢ privind ocuparea prin concurs de recrutare a unei funcţii publice de stat de execuţie vacantă din cadrul Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor  În temeiul prevederilor:        – Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2) cu modificările şi completările ulterioare; […]

ISTIS anunță organizarea de către ANFP a concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante

Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor anunță organizarea de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici a concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante de conducere de șef serviciu la Serviciul financiar-contabilitate, CFP și achiziții publice. Data de sustinere a probei scrise: 29.03.2019, ora 10:00 Locaţia de desfăşurare a concursului: Bucuresti, sediul ANFP […]

ANUNŢ privind ocuparea prin concurs de recrutare a unor funcţii publice de stat de execuţie vacante din cadrul ISTIS

ANUNŢ privind ocuparea prin concurs de recrutare a unor funcţii publice de stat de execuţie vacante din cadrul Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor  În temeiul prevederilor:        – Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2) cu modificările şi completările ulterioare;        – Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 […]

ANUNŢ privind ocuparea prin recrutare a unor posturi contractuale de execuţie vacante din cadrul I.S.T.I.S.

ANUNŢ privind ocuparea prin recrutare a unor posturi contractuale de execuţie vacante din cadrul I.S.T.I.S. În temeiul:  – Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare […]