Monthly Archives: aprilie 2018

Anunt concurs de promovare in grad

În conformitate cu prevederile: – Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, – Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor ANUNŢĂ Organizarea examenului/concursului în vederea promovării în gradul […]

ANUNŢ privind ocuparea prin recrutare a unui post contractual de execuţie vacant din cadrul I.S.T.I.S.

ANUNŢ privind ocuparea prin recrutare a unui post contractual de execuţie vacant din cadrul I.S.T.I.S. În temeiul:  – Hotărârii nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a […]