Monthly Archives: iunie 2017

ANUNŢ privind ocuparea prin recrutare a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul ISTIS

ANUNŢ privind ocuparea prin recrutare a unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul ISTIS În temeiul:           – Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2) cu modificările şi completările ulterioare;           – Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, […]

ANUNŢ privind ocuparea prin recrutare a unui post contractual de execuţie vacant din cadrul I.S.T.I.S.

În temeiul:  – Hotărârii nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. Institutul […]