Monthly Archives: ianuarie 2017

ANUNŢ privind ocuparea prin recrutare a unui post contractual de execuţie vacant din cadrul I.S.T.I.S.

În temeiul:  – Hotărârii nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. Institutul […]