Monthly Archives: septembrie 2015

Ordin privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de culturi din Romania pentru anul 2015

Ordin privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de culturi din Romdnia pentru anul 2015*) Avand in vedere Referatul de aprobare nr.7.456 din 3 iulie 2015 al Institutului de Stat pentru Testarea si inregistrarea Soiurilor, in baza prevederilor art.29 alin. (1) si ale arl.34 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea […]

Ordin nr. 1778 din 22 iulie 2015

Ordin nr. 1778 din 22 iulie 2015 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr.1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si inregistrarea soiurilor de plante agricole si a Ordinului rninistrului agriculturii, paidurilor si dezvoltarii rurale nr. I.349/2005 pentruaprobarea Regulilor privind testarea si inreglstrarea soiurilor de legume. Descarca de aici documentul original