Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor (ISTIS) este înfiinţat în baza Legii nr. 57/1997, prin reorganizarea Comisiei de Stat pentru Încercarea şi Omologarea Soiurilor, funcţionând în baza Legii nr. 266/2002 republicata, ca organ de specialitate în subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Domeniul de activitate al Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor îl reprezintă examinarea tehnică a soiurilor pentru care se solicită înregistrarea în Registrul soiurilor şi în Catalogul oficial al soiurilor.

Institutul are la randul său în subordine 24 de centre teritoriale în care se face examinarea tehnică a soiurilor pentru care se solicita inregistrarea.

Atribuţiile Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor sunt:

  • Elaborează metodologia de examinare tehnică şi de prezentare a noilor soiuri, in vederea înregistrării în Registrul soiurilor şi a publicării în Catalogul oficial, tinând seama de reglementările interne şi internaţionale în vigoare;
  • Examinează soiurile pentru care se cere înregistrarea;
  • Previne înstrăinarea materialului biologic aflat în examinare şi asigură confidenţialitatea informaţiilor obţinute, la cererea amelioratorului;
  • Asigură depozitarea probelor de seminţe din soiurile înregistrate;
  • Efectuează verificarea anuală a purităţii varietale a soiurilor multiplicate, dispusă de autoritatea de control şi certificare;
  • Este depozitarul Registrului soiurilor, editează şi publică anual Catalogul oficial;
  • Asigură legatura cu organismele şi organizaţiile internaţionale în domeniul testării şi înregistrării soiurilor.


Pentru indeplinirea atribuţiilor ce ii revin, Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor colaborează cu direcţiile şi compartimentele de specialitate din Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, cu institutele şi staţiunile de cercetări, cu companiile străine interesate de testarea soiurilor in Romania.

De asemenea, colaborează cu Inspecţia Natională pentru Calitatea Seminţelor din Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor, Inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor, Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară, universităţile de stiinţe agricole şi persoane fizice sau juridice din ţară sau din străinatate.