Institutul de Stat pentru Testarea si Înregistrarea Soiurilor (ISTIS)este înfiintat în baza Legii nr.57/1997, pentru modificarea si completarea Legii 75/1995,(privind producerea, controlul calitatii, comercializarea si folosirea semintelor si materialului saditor, precum si înregistrarea soiurilor de plante agricole), prin reorganizarea Comisiei de Stat pentru Încercarea si Omologarea Soiurilor (înfiintata în baza HCM 3726/1953), pastrundu-si structura organizatorica si nivelul de salarizare.

ISTIS functioneaza în baza Legii nr. 266/2002 republicata, ca institutie de interes public, finantata de la bugetul de stat si utilizeaza fonduri extrabugetare pentru cheltuieli de capital, materiale si de personal, conform art. 39. Are personalitate juridica si este nominalizat la capitolul II punctul 8 din anexa nr. 2 la HG 362/23.04.2002, ca institutie publica direct subordonata Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

-Ordinul nr.1348/23.12.2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si înregistrarea soiurilor de plante agricole în concordanta cu Directivele 53/2002/CE, 90/2003/CE, Regulamentul 930/2000 amendat prin Regulamentul 1831/2004, publicat in Monitorul Oficial nr.54 bis din 20 ianuarie 2006.

-Ordinul nr.1349/23.12.2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si înregistrarea soiurilor de legume în concordanta cu Directivele 55/2002/CE, 991/2003/CE, Regulamentul 930/2000 amendat prin Regulamentul 1831/2004, publicat in Monitorul Oficial nr.54 bis din 20 ianuarie 2006.

-Ordinul nr.8/13.01.2006 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si înregistrarea soiurilor de vita de vie, pomi fructiferi si specii ornamentale în concordanta cu Directivele 56/98/CE, 34/92/CE, 56/98/CE, publicat in Monitorul Oficial nr. 187 din 20 februarie 2006.

-Ordinul nr.579/14.09.2006 privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1349-2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si înregistrarea soiurilor de legume, publicat in Monitorul Oficial nr. 780 din 14 septembrie 2006.

-Ordinul nr.580/14.09.2006 privind modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 3 la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si înregistrarea soiurilor de plante agricole, publicat in Monitorul Oficial nr. 780 din 14 septembrie 2006.

-Ordinul nr.730/13.11.2006 pentru aprobarea radierii soiurilor de soia modificate genetic din Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultura din România, publicat in Monitorul Oficial nr. 918 din 13 noiembrie 2006.

-Ordinul nr.56/22.01.2007privind aprobarea schimbarii denumirii unor soiuri înregistrate anterior în Catalogul oficial al plantelor de cultura din România, pentru a corespunde reglementarilor Comunitatii Europene, publicat in Monitorul Oficial nr.94 din 6 februarie 2007.

-Ordinul nr.574/09.09.2007 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr.1349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si inregistrarea soiurilor de legume.

-Ordinul nr.575/09.09.2007 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr.1348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si inregistrarea soiurilor de plante agricole.

-Ordinul nr.868/10.10.2007 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr.1348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si inregistrarea soiurilor de plante agricole.

-Ordinul nr.609/01.10.2008 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr.1349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si inregistrarea soiurilor de legume.

-Ordinul nr.717/27.11.2008 privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea lucrarilor de examinare a soiurilor pentru care se solicita inscrierea in Catalogul oficial national al soiurilor de plante de cultura din Romania.

-Ordinul nr.328/15.05.2009 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea testelor de examinare a puritatii genetice a hibrizilor si liniilor parentale de porumb si floarea-soarelui prin electroforeza pe gel de amidon.

-Ordinul nr.335/19.05.2009 privind aprobarea unor derogari pentru acceptarea populatiilor locale si a soiurilor de plante agricole amenintate de eroziunea genetica adaptate natural la conditiile locale si regionale si pentru comercializarea semintelor si cartofului pentru samanta ale acestor populatii locale si soiuri.

-Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 82/01.04.2010 privind comercializarea materialului de inmultire si plantare fructifer destinat productiei de fructe, pe teritoriul Romaniei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 222 din 8 aprilie 2010;

-Ordinul nr.188/30.08.2010 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr.1348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si inregistrarea soiurilor de plante agricole si a Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr.1349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si inregistrarea soiurilor de legume

-Ordin nr. 84/13.04.2011 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea lucrarilor de examinare a soiurilor pentru care se solicita inscrierea in Catalogul oficial national al soiurilor de plante de cultura din Romania si in Lista recomandata a soiurilor, precum si pentru verificarea puritatii varietale a soiurilor multiplicate; 

-Legea nr. 204/07.11.2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 255/1998 privind protectia noilor soiuri de plante si a Legii nr. 186/2000 privind aderarea Romaniei la Conventia internationala pentru protectia noilor soiuri de plante din 2 decembrie 1961, revizuita la Geneva la 10 noiembrie 1972, la 23 octombrie 1978 si la 19 martie 1991

-Legea nr. 255/30.12.1998 - Republicare 28.12.2011  privind protectia noilor soiuri de plante

-Ordinul nr. 2/05.11.2012 privind aprobarea tarifelor pentru procedurile de examinare in vederea acordirii protecfiei juridice a soiurilor, eliberarea brevetului pentru soi si inregistrarea denumirii soiurilor

-Ordinul nr. 226/11.10.2012 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltdrii rurale nr. 84/2011 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea lucrarilor de examinare a soiurilor pentru care se solicita inscrierea in Catalogul oficial national al soiurilor de plante de cultura din Romania si in Lista recomandata a soiurilor, precum si pentru verificarea puritatii varietale a soiurilor multiplicate  

 -Ordinul nr. 891/05.09.2013 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr.1348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si inregistrarea soiurilor de plante agricole si a Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr.1349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si inregistrarea soiurilor de legume  

 -Ordinul nr. 836/21.05.2014 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr.1348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si inregistrarea soiurilor de plante agricole si a Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr.1349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si inregistrarea soiurilor de legume 

-Ordin nr. 321/16.03.2016 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si inregistrarea soiurilor de plante agricole si a Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si inregistrarea soiurilor de legume;

-Ordin nr. 829/10.06.2016 privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultura din Romania pentru anul 2016

-Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 884/03.08.2016 privind inregistrarea furnizorilor si a soiurilor si lista comuna a soiurilor care intra in domeniul de aplicare al directivei 2008/90/CE a Consiliului din 29 septembrie 2008 privind comercializarea materialului de inmultire si platare fructifer destinat productiei de fructe, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 639 din 19 august 2016.

-Ordinul nr. 99/2017 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si inregistrarea soiurilor de plante agricole si a Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si inregistrarea soiurilor de legume.