Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor (I.S.T.I.S.) este înființat în baza Legii nr.57/1997, pentru modificarea și completarea Legii nr. 75/1995, (privind producerea, controlul calității, comercializarea și folosirea semințelor și materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante agricole), prin reorganizarea Comisiei de Stat pentru Încercarea și Omologarea Soiurilor (înființată în baza HCM 3726/1953), păstrându-și structura organizatorică și nivelul de salarizare.

         I.S.T.I.S. functioneaza în baza Legii nr. 266/2002 republicată, ca instituție de interes public, finanțată de la bugetul de stat și utilizează fonduri extrabugetare pentru cheltuieli de capital, materiale și de personal, conform art. 39. Are personalitate juridică și este nominalizat la capitolul II punctul 8 din anexa nr. 2 la HG nr. 362/23.04.2002, ca instituție publică direct subordonată Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

- Ordinul nr.1348/23.12.2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si înregistrarea soiurilor de plante agricole în concordanta cu Directivele 53/2002/CE, 90/2003/CE, Regulamentul 930/2000 amendat prin Regulamentul 1831/2004, publicat in Monitorul Oficial nr.54 bis din 20 ianuarie 2006.

- Ordinul nr.1349/23.12.2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea și înregistrarea soiurilor de legume în concordanță cu Directivele 55/2002/CE, 991/2003/CE, Regulamentul 930/2000 amendat prin Regulamentul 1831/2004, publicat în Monitorul Oficial nr. 54 bis din 20 ianuarie 2006.

- Ordinul nr.8/13.01.2006 pentru aprobarea Regulilor privind testarea și înregistrarea soiurilor de viță de vie, pomi fructiferi și specii ornamentale în concordanță cu Directivele 56/98/CE, 34/92/CE, 56/98/CE, publicat în Monitorul Oficial nr. 187 din 20 februarie 2006.

- Ordinul nr.579/14.09.2006 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea și înregistrarea soiurilor de legume, publicat în Monitorul Oficial nr. 780 din 14 septembrie 2006.

- Ordinul nr.580/14.09.2006 privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 3 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea și înregistrarea soiurilor de plante agricole, publicat în Monitorul Oficial nr. 780 din 14 septembrie 2006.

- Ordinul nr.730/13.11.2006 pentru aprobarea radierii soiurilor de soia modificate genetic din Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România, publicat în Monitorul Oficial nr. 918 din 13 noiembrie 2006.

- Ordinul nr.56/22.01.2007 privind aprobarea schimbării denumirii unor soiuri înregistrate anterior în Catalogul oficial al plantelor de cultură din România, pentru a corespunde reglementarilor Comunității Europene, publicat în Monitorul Oficial nr. 94 din 6 februarie 2007.

- Ordinul nr.574/09.09.2007 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea și înregistrarea soiurilor de legume.

- Ordinul nr.575/09.09.2007 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea și înregistrarea soiurilor de plante agricole.

- Ordinul nr.868/10.10.2007 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltarii rurale nr. 1348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea și înregistrarea soiurilor de plante agricole.

- Ordinul nr.609/01.10.2008 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea și înregistrarea soiurilor de legume.

- Ordinul nr.717/27.11.2008 privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea lucrărilor de examinare a soiurilor pentru care se solicită înscrierea în Catalogul oficial național al soiurilor de plante de cultură din România.

- Ordinul nr.328/15.05.2009 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea testelor de examinare a purității genetice a hibrizilor și liniilor parentale de porumb și floarea-soarelui prin electroforeză pe gel de amidon.

- Ordinul nr.335/19.05.2009 privind aprobarea unor derogări pentru acceptarea populațiilor locale și a soiurilor de plante agricole amenințate de eroziunea genetică adaptate natural la condițiile locale și regionale și pentru comercializarea semințelor și cartofului pentru sămânța ale acestor populații locale și soiuri.

- Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 82/01.04.2010 privind comercializarea materialului de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe, pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 8 aprilie 2010.

- Ordinul nr.188/30.08.2010 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea și înregistrarea soiurilor de plante agricole și a Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea și înregistrarea soiurilor de legume.

- Ordin nr. 84/13.04.2011 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea lucrărilor de examinare a soiurilor pentru care se solicită înscrierea în Catalogul oficial național al soiurilor de plante de cultură din România și în Lista recomandată a soiurilor, precum și pentru verificarea purității varietale a soiurilor multiplicate. 

- Legea nr. 204/07.11.2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 255/1998 privind protecția noilor soiuri de plante și a Legii nr. 186/2000 privind aderarea României la Convenția internațională pentru protecția noilor soiuri de plante din 2 decembrie 1961, revizuită la Geneva la 10 noiembrie 1972, la 23 octombrie 1978 și la 19 martie 1991.

- Legea nr. 255/30.12.1998 - Republicare 28.12.2011  privind protecția noilor soiuri de plante.

- Ordinul nr. 2/05.11.2012 privind aprobarea tarifelor pentru procedurile de examinare în vederea acordării protecției juridice a soiurilor, eliberarea brevetului pentru soi și înregistrarea denumirii soiurilor.

- Ordinul nr. 226/11.10.2012 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 84/2011 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea lucrărilor de examinare a soiurilor pentru care se solicită înscrierea în Catalogul oficial național al soiurilor de plante de cultură din România și în Lista recomandată a soiurilor, precum și pentru verificarea purității varietale a soiurilor multiplicate.

- Ordinul nr. 891/05.09.2013 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea și înregistrarea soiurilor de plante agricole și a Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea și înregistrarea soiurilor de legume.  

- Ordinul nr. 836/21.05.2014 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea și înregistrarea soiurilor de plante agricole și a Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea și înregistrarea soiurilor de legume. 

- Ordin nr. 321/16.03.2016 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea și înregistrarea soiurilor de plante agricole și a Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea și înregistrarea soiurilor de legume.

- Ordin nr. 829/10.06.2016 privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2016.

- Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 884/03.08.2016 privind înregistrarea furnizorilor și a soiurilor și lista comună a soiurilor care intră în domeniul de aplicare al directivei 2008/90/CE a Consiliului din 29 septembrie 2008 privind comercializarea materialului de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 din 19 august 2016.

- Ordinul nr. 99/2017 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea și înregistrarea soiurilor de plante agricole și a Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea și înregistrarea soiurilor de legume. 

- Ordinul nr. 569/10.04.2018 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea și înregistrarea soiurilor de plante agricole și a Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea și înregistrarea soiurilor de legume.

- Ordinul nr. 1220/2018 privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultura din Romania pentru anul 2018, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 641 din 24 iulie 2018

- Ordinul nr. 212 din 01.03.2019 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea și înregistrarea soiurilor de plante agricole și a Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea și înregistrarea soiurilor de legume, Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I din 28 martie 2019.