Vizualizati rezultatul probei scrise la examenul/concursul privind promovarea in gradul imediat superior celui detinut de functionarii publici din cadrul ISTIS aici.