Ordin nr. 1778 din 22 iulie 2015 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr.1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si inregistrarea soiurilor de plante agricole si a Ordinului rninistrului agriculturii, paidurilor si dezvoltarii rurale nr. I.349/2005 pentru
aprobarea Regulilor privind testarea si inreglstrarea soiurilor de legume.

Descarca de aici documentul original