Ordin privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de culturi din Romdnia pentru anul 2015*)


Avand in vedere Referatul de aprobare nr.7.456 din 3 iulie 2015 al Institutului de Stat pentru Testarea si inregistrarea Soiurilor, in baza prevederilor art.29 alin. (1) si ale arl.34 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si testarea si inregistrarea soiurilor de plante, republicata, in temeiul prevederilor art. 10 alin. (9) din Hotararea Guvernului nr.1.18512014 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul agriculturii si dezvoltirii rurale emite prezentul ordin.
Art. 1. - Se aproba Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultura din Romania pentru anul 2015, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art.2. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea l.

Descarcati de aici documentul original