Vizualizati rezultatul interviului examenului/concursului de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut de functionarii publici din cadrul ISTIS organizat in data de 09.05.2019 aici.