Vizualizati rezultatul probei scrise a examenului/concursului de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut de functionarii publici din cadrul I.S.T.I.S. organizat in data de 09 mai 2019 aici.