Director General Mihai Popescu CV tel: +40 751 132 092 e-mail: mihai_popescu@istis.ro
           
Director General  Adjunct Economic Mihaela-Loredana Gherasimescu CV tel: ... e-mail: loredana_gherasimescu@istis.ro
           
Director General Adjunct Tehnic Alexandru Bran CV tel: +40 756 208 434 e-mail: alexandru_bran@istis.ro